ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិត៖

1. សាស្រ្តាចារ្យ ជួន​ សំណាង ០១២ ៦៧២ ១៣០ samnangchn@yahoo.com

2. និស្សិត ណៃ ​ជីរ៉ា ០១២​ ៨៥៩ ៦៧៤ naichira@gmail.com

3. និស្សិត សរ​ សុធារិទ្ឋិ ០១២ ៣៤៥ ៦៨៣ sor_sothearith@yahoo.com

4. និស្សិត គង់​ វណ្ណារី ០១២ ៣៤៤ ៣៨៦ kkongvannary@yahoo.com

5. និស្សិត ស៊ុន ​សុវណ្ណដា ០១៧៣៩៣៣៣៤ ssvvaannda@yahoo.com

                    

សមាជិកក្រុម ៖

1. សាស្រ្តា ចារ្យ ជួន​ សំណាង ០១២ ៦៧២ ១៣០ samnanchn@yahoo.com

2. និស្សិត ណៃ ​ជីរ៉ា ០១២​ ៨៥៩ ៦៧៤ naichira@gmail.com

3. និស្សិត​ សរ​ សុធារិទ្ឋិ ០១២ ៣៤៥ ៦៨៣ sor_sothearith@yahoo.com

4. និស្សិត គង់​ វណ្ណារី ០១២ ៣៤៤ ៣៨៦ kkongvannary@yahoo.com

5. និស្សិត ស៊ុន ​សុវណ្ណដា ០១៧ ៣៩៣៣៣៤ ssvvaannda@yahoo.com

6. និស្សិត ផង់ ពុទ្ធី ០១២​ ៩១៨ ១៦៧ phangputhy@yahoo.com

7. និស្សិត ទៀង មករា ០៩២ ២០០ ០២៩ teang.makara@yahoo.com

8. និស្សិត ហុង​ សុសោភា ០១២ ៣៣១ ១៦២ hongsosouphea@yahoo.com

9. និស្សិត ព្រាប សាអែម ០៩៣ ៨៩៩ ៩៩៦ elkensa_em@yahoo.com

10. និស្សិត សយ ចន្ថា ០៩៣ ៩៣៧ ០០៧ chantha.abbott@yahoo.com

11. និស្សិត អ៊ុច ណៃវិចិត្រ ០៩៧​ ៦៩៨​ ៤៤៩៨ ouchnaivichet@yahoo.com

12. និស្សិត ឈួន សុផល ០១៧ ៣១៤ ១២៧ chhourn.Sophal@yahoo.com

13. និស្សិត ឆ្លាម គណិត ០៧៧ ៤៨៨ ៦៧០ chlam.knet@yahoo.com

14. និស្សិត អោម រស្មី ០១២ ២០៥ ៥៦៣ Raksmey_Om@yahoo.com

 

គម្រោងចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីទី១

ការលាបថ្នាំអគារ​​ឈើ​​ ថ្ងៃទី០៧​ សីហា ឆ្នាំ២០១១

លរ

រាយនាមចំណាយ

ចំនួន

ថៃ្លក្នុង១ឯកត្តា

ចំណាយសរុប

ថ្នាំប្រេងសំរាប់លាបជញ្ជាំងឈើ

ចំនួន​៥៥៩ម៉ែត្រក្រលា

១១ធុង(១៩លីត្រ)

៣៧,៨០​

៤១៥,៨០ដុល្លារ

 

ប្រេងកាត

២០​លីត្រ

១,២

២៤,០០ដុល្លារ

ជក់

២០

០,២៥

៥​ដុល្លារ

រ៉ាឡូ

១៥

១,៥

២២,​៥​ដុល្លារ

ក្រដាស់កាសែត

២,៥

២,៥​ដុល្លារ

ស្កុតក្រដាស់

៣​ដុល្លារ

អាហារថ្ងៃត្រង់​និងអាហាសំរ៉ន់

៥០

៥២,២០ដុល្លារ

ភេសជ្ជៈ

៧,៥

១៥ដុល្លារ

សរុប

៥៥០,០០ដុល្លារ

អាគារសាលាបឋមសិក្សាគោកត្នោត

ជញ្ជាំងអាគារសាលាបឋមសិក្សាគោកត្នោត